Tamamlanmış şiir dosyanızı gazelyayinevi@gmail.com 'a gönderebilirsiniz. Kısa süre içerisinde eseriniz incelenerek editör raporuyla dönüş yapılacaktır.
Adres: Maltepe Mahallesi Davutpaşa Caddesi Güven İş Merkezi
No: 83/3 201-202 Topkapı/İstanbul  
+905078992728 +905548757250